-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Konferencja poświęcona działalności wojewódzkich komitetów obrony

Aktualności

5 grudnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja: „Organy zarządzania kryzysowego i sztaby do walki z opozycją. Działalność wojewódzkich komitetów obrony w latach 1975–1989 i ich dokumentacja.”

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Białymstoku oraz Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojewódzkie komitety obrony są mało znanym elementem systemu obronnego PRL. Zaczęły powstawać od roku 1962. Były wymienione jako element systemu obronnego PRL w ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL. WKO były ogniwami terenowymi Komitetu Obrony Kraju, powołanego do życia w roku 1959.
Po reformie podziału terytorialnego w 1975 r. powołano je w kolejnych urzędach wojewódzkich. W sumie po roku 1975 działało ich w kraju 49.
Do roku 1981 WKO były organami zarządzania kryzysowego. W roku 1981 przeszły reorganizację i stały się organami kolegialnymi podejmującymi kluczowe decyzje na terenie swojego działania (województwa). Ich znaczenie w tym okresie wykraczało daleko poza zarządzanie kryzysowe.
Po wprowadzeniu stanu wojennego WKO zajmowały się np. szeroko zakrojonymi czystkami personalnymi w oświacie, nauce, mediach, gospodarce. Podejmowały również decyzje odnośnie siłowego rozbicia strajków lub demonstracji.
Dokumentacja WKO w większości znajduje się w archiwach państwowych. Stała się przedmiotem badań historyków oraz archiwistów z archiwów państwowych.

Efekt tych badań stanowi monografia: „Organy zarządzania kryzysowego i sztaby do walki z opozycją. Działalność wojewódzkich komitetów obrony w latach 1975–1989 i ich dokumentacja.” Publikacja powstała przy współpracy 8 archiwów państwowych. Wydawnictwo zostanie zaprezentowane podczas grudniowej konferencji.


Program konferencji do pobrania [pdf]


Termin i miejsce konferencji: 5 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie przy ul. Długiej 7 [Sala Balowa]

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl