-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • „Archiwalne polonika w Petersburgu”. Konferencja w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Aktualności

Od ośmiu lat w Archiwum Głównym Akt Dawnych odbywają się konferencje naukowe poświęcone polonikom przechowywanym w zbiorach archiwów, bibliotek, muzeów i innych instytucji z państw nadbałtyckich. W dniu 17 listopada 2017 r. odbyła się już IX konferencja z tego cyklu. Jej tematem były „Archiwalne polonika w Petersburgu”.

W konferencji wzięli udział historycy i archiwiści z Polski (uniwersytety w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Warszawie, Instytut Historii PAN, AGAD, NDAP) i Białorusi (Mińsk). Ważnym wynikiem obrad była wymiana informacji o polonikach znajdujących się w zbiorach petersburskich. Materiały pokonferencyjne z poprzednich spotkań opublikowano w czasopiśmie „Miscellanea Historico-Archivistica”. Materiały z ostatniej konferencji ukażą się w tomie XXV tego rocznika.

Program konferencji >>

 

dr Ewa Rosowska (NDAP) i prof. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

 

 

dr Anna Krochmal (NDAP)

 

dr Uladzimir Padalinski (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)

 

Obradom towarzyszyła wystawa „Petersburg w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych”.

 

Plan Petersburga z początku XVIII w.

 

·        Plan Petersburga z 1776 r.

 

·        Tygodnik Petersburski z 1832 r.

 

Konferencję zorganizowano przy wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnych  Dokumentów „Archivum Patriae”.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl