-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • „Radom trzech wyznań …”. Wystawa z okazji 500. rocznicy Reformacji

Aktualności

Z okazji 500. rocznicy Reformacji Archiwum Państwowe w Radomiu zorganizowało wystawę pt. „Radom trzech wyznań. Historia miasta od zaborów do wybuchu II wojny światowej”.

Wystawa poświęcona jest wyznaniom: ewangelickiemu, mojżeszowemu i prawosławnemu. Ich wyznawcy, choć w mniejszości, tworzyli historię Radomia. Pozostawili oni ślady swej obecności i działalności również w źródłach historycznych. Można je odnaleźć w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu, w bogatej korespondencji władz gubernialnych, miejskich, w aktach metrykalnych dla poszczególnych wyznań, w materiałach kartograficznych, drukach ulotnych i dokumentach osobowych.

W wystawie wykorzystano również fotografie z zasobu Archiwum, a dla wzbogacenia ekspozycji zostały wykonane współczesne zdjęcia miejsc związanych z tradycją „trzech wyznań”.

 

Fotografia, widok z ul. Szerokiej (Piłsudskiego) na cerkiew św. Mikołaja w Radomiu, XIX/XX w.,
Archiwum Państwowe w Radomiu, Zbiór ikonografików, sygn. 325.

 

Wybrany przedział chronologiczny wystawy związany jest z materiałem źródłowym przechowywanym w Archiwum Państwowym w Radomiu, a także z rozwojem społeczno-religijnym miasta. Wydarzeniem zamykającym jest wybuch II wojny światowej.

 

Nadawanie nowych nazwisk Starozakonnym z Radomia,
Archiwum Państwowe w Radomiu, AMR, sygn. 469.

 

 

Fotografia, widok na kościół ewangelicki od ul. Szewskiej,
Archiwum Państwowe w Radomiu, Zbiór map i planów, Wydział Techniczny, sygn. 25.

 

Otwarcie wystawy nastąpiło 24 listopada 2017 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Radomiu.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl