-A
+A

Aktualności

Narodowe Archiwum Cyfrowe zakończyło wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) w archiwach państwowych.

28 listopada br. odbyło się spotkanie podsumowujące wdrożenie systemu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 33 archiwów państwowych oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

Spotkanie podsumowujące wdrożenia ZoSIA w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 

- Priorytetem w archiwach państwowych jest zapewnienie dostępu do materiałów archiwalnych w Internecie. Cel ten realizujemy przez trzy projekty: retrokonwersję, rozbudowę serwisu szukajwarchiwach.pl oraz rozwój Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), w tym jego wdrożenia w archiwach państwowych – mówi dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

 

Dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych na spotkaniu podsumowującym wdrożenia ZoSIA

 

Prace nad prototypem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) rozpoczęto w 2007 r. ZoSIA jest aplikacją przeznaczoną do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury - od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Dodatkowo umożliwia ujednolicenie ewidencji w archiwach państwowych oraz innych jednostkach, które zdecydowały się na korzystanie z aplikacji.

- Fakt, że obecnie wszystkie 33 archiwa państwowe pracują w jednym systemie informatycznym oznacza uspójnienie informacji, ale przede wszystkim znaczne skrócenie czasu pomiędzy jej przygotowaniem, a powszechnym udostępnieniem  w Internecie  – mówi dr Wojciech Woźniak.  - Dziękuję za prace nad wdrożeniami ZoSIA zespołowi Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz wszystkim archiwom państwowym – dodaje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

 

Marianna Otmianowska, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl