-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Promocja drugiego tomu książki "Józef Piłsudski. Materiały z lat 1914-1918..."

Aktualności

W listopadzie w Archiwum Głównym Akt Dawnych odbyła się promocja drugiego tomu książki prof. Jerzego Gaula, "Józef Piłsudski. Materiały z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu".

 

Prof. Jerzy Gaul (po lewej) oraz dr Hubert Wajs, dyrektor AGAD.


Promowana edycja źródeł archiwalnych jest wynikiem wieloletniej kwerendy prowadzonej przez prof. Jerzego Gaula (AGAD) w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. To zarazem przewodnik po źródłach archiwalnych z lat 1914-1918 dotyczących Józefa Piłsudskiego, przechowywanych w Allgemeine Verwaltungsarchiv (Ogólnym Archiwum Administracji) oraz w Haus-Hof- und Staatsarchiv (Archiwum Domu, Dworu i Państwa) w Wiedniu. Projekt został zrealizowany w związku z setną rocznicą I wojny światowej oraz setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt miał na celu ukazanie szczególnej roli,  jaką w odzyskaniu niepodległości odegrał Józef Piłsudski.

Dwutomową edycję źródłową zapoczątkował tom pierwszy książki, wydany w 2015 r. Zamieszczono w nim źródła dotyczące Józefa Piłsudskiego przechowywane w Kriegsarchiv (Archiwum Wojny) w Wiedniu.

 

 

Książka ukazała się w koedycji Archiwum Głównego Akt Dawnych, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Wiedniu oraz Wydawnictwa DiG. Edycja źródeł archiwalnych jest trwałym wkładem archiwów państwowych w utrwalenie wiedzy o Józefie Piłsudskim, a także o sprawie odbudowy państwowości polskiej. Wydanie książki w wersjach polskiej i niemieckiej poszerza krąg odbiorców o czytelników zagranicznych, dzięki czemu ustalenia zawarte w publikacji będą mogły być łatwiej wprowadzone do międzynarodowego obiegu naukowego.

Publikację wydano dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

5 grudnia promocja drugiego tomu książki odbywać się będzie w Wiedniu na konferencji zorganizowanej w związku z rocznicą urodzin Marszałka Piłsudskiego. Promocja będzie miała miejsce w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Szczegóły >>

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl