-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Odznaczenia państwowe dla osób zasłużonych dla archiwistyki i ochrony dziedzictwa narodowego

Aktualności

6 grudnia w Belwederze odbyło się VI Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” – „Rola opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej w źródłach okresu przełomu i współczesnej narracji”. Wydarzenie poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla archiwistyki i ochrony dziedzictwa narodowego.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi dokonał Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Wojciech Kolarski.

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Kazimierz JAROSZEK - dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu
 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Henryk KRYSTEK - dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu
Piotr PAWŁOWSKI - kierownik Oddziału w Sandomierzu Archiwum Państwowego w Kielcach
Piotr RYBCZYŃSKI - kierownik Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu
Marek SZCZEPANIAK - kierownik Oddziału w Gnieźnie Archiwum Państwowego w Poznaniu
Przemysław WOJCIECHOWSKI - Kierownik Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych w Archiwum Państwowym w Poznaniu
Lucyna WYSZYŃSKA - starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Zamościu
Piotr ZAWILSKI - dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi
 
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Agata KOWALEWSKA - Kierownik Oddziału w Archiwum Państwowym w Siedlcach
Sławomira KRUPA  - zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach
Tomasz MATUSZAK - dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Sławomir PUŁKOWNIK -  zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu
Stefan SOLANIN - kustosz w Oddziale w Sandomierzu Archiwum Państwowego w Kielcach
Joanna SZCZEPAŃCZYK - kierownik Oddziału w Pszczynie Archiwum Państwowego w Katowicach
 
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Adam DĄBROWSKI - starszy kustosz w Archiwum Akt Nowych
Kamila FOLLPRECHT - zastępca dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie
Bartosz KIRYK - główny księgowy w Archiwum Państwowym  w Toruniu
Piotr LIS - kierownik Oddziału w Archiwum Państwowym w Katowicach
Artur NOGAJ - starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Toruniu
Joanna SOWA - archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach
Beata TROĆ - kierownik Oddziału w Archiwum Państwowym w Siedlcach

Minister Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości. Prezydent podkreślił istotę inicjatywy „Archiwa Przełomu 1989 - 1991” jako bazy wiedzy o archiwach zawierających świadectwa tamtego okresu. Prezydent zwrócił również uwagę na konsolidującą funkcję Projektu. – „Skupia osoby i instytucje zajmujące się gromadzeniem dokumentów i badaniami nad najnowszą historią Polski, ułatwia współpracę naukową i zwiększa dostępność zbiorów” – czytamy w liście Prezydenta RP.

List Prezydenta RP skierowany do uczestników VI Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” >>

VI Seminarium Projektu podzielone zostało na dwie części. W trakcie panelu historycznego pt. „Opozycja niepodległościowa w okresie przełomu - źródła, świadkowie, narracje” wystąpili m.in. prof. Jan Żaryn - Przewodniczący Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”, Joanna Duda-Gwiazda, Tadeusz Stański, prof. Rafał Habielski.

Panel archiwalny pt. „Archiwa na rzecz utrwalania pamięci o ludziach, wydarzeniach i czasach przełomu – przegląd zasobów archiwów państwowych, kościelnych, rodzinnych i społecznych oraz stan ich digitalizacji” poprowadził dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Wśród prelegentów pojawili się m.in. Janusz Kuligowski – Dyrektor Archiwum Prezydenta RP, dr Tadeusz Krawczak – Dyrektor Archiwum Akt Nowych, dr Marek Kietliński – Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr hab. Dariusz Rymar – Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Szczegółowy program >>

"Archiwa Przełomu 1989–1991” to wspólny projekt Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP realizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Celem inicjatywy jest stworzenie w Kancelarii Senatu i w Kancelarii Prezydenta RP centrum informacji na temat historii lat 1989–1991, przy współudziale wszystkich polskich archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków kultury, nauki i innych. Jednym z członków Rady Programowej Projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991" jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech Woźniak.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl