Aktualności

Posiedzenie grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych

14 GRUDNIA 2017
DrukujDrukuj - wersja mobilna

19 grudnia br. odbędzie się posiedzenie grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych.  Na posiedzeniu ustalony zostanie m.in. harmonogram pracy na 2018 rok.

Grupę roboczą do spraw archiwów kościelnych powołał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 11 października 2017 r. W skład grupy weszli przedstawiciele archiwów kościelnych i państwowych. Jej przewodniczącym został ks. dr hab. Mieczysław Różański (Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi), a zastępcą przewodniczącego – dr Henryk Niestrój (Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych).

 

Pierwsze posiedzenie grupy do spraw archiwów kościelnych  (15 listopada 2017 r.)

 

Grupa jest organem opiniodawczo-doradczym Naczelnego Dyrektora. Do jej zadań należy opiniowanie zagadnień, przedsięwzięć i projektów z zakresu działalności archiwalnej archiwów kościelnych, zwłaszcza prowadzonej we współpracy z archiwami państwowymi. Grupa ma także opracować propozycje katalogu dobrych praktyk w zakresie ewidencjonowania i opracowania materiałów archiwalnych oraz ich udostępniania w archiwach kościelnych. W pracach uwzględniać będzie zarówno teorię archiwistyki, jak i obowiązujące przepisy prawa oraz specyfikę działania archiwów kościelnych oraz ich zasobów archiwalnych.

Pierwsze posiedzenie grupy odbyło się 15 listopada 2017 r. Ustalono na nim ogólne ramy podejmowanych prac, których efekty powinny być gotowe do końca 2019 r. Mają one dotyczyć materiałów archiwalnych zgromadzonych w archiwach historycznych Kościoła katolickiego – diecezjalnych i klasztornych.

Na posiedzeniu 19 grudnia br. ustalony zostanie m.in. harmonogram pracy na 2018 rok.