-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Szkolenie dla pracowników archiwów państwowych nt. ewidencjonowania i inwentaryzacji zasobu archiwalnego

Aktualności

[AKTUALIZACJA z dn. 31 stycznia 2018 r.]

30 stycznia 2018 r. rozpoczęło się dwudniowe szkolenie dla pracowników archiwów państwowych poświęcone zagadnieniu ewidencjonowania i inwentaryzacji zasobu archiwalnego.

Spotkanie zorganizowano w związku z wejściem w życie z dn. 1 lutego br. zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych: 
- w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych,
- w sprawie inwentaryzacji materiałów archiwalnych oraz sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych,
- w sprawie określenia zakresu i trybu działania komisji metodycznych w archiwach państwowych.

Otwierając spotkanie, dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, podkreślił, że zarządzenia te mają przełomowe znaczenie dla archiwów państwowych, ponieważ regulują sposób prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji wyłącznie w sposób elektroniczny, pozwalając na odejście od wydruków i dokumentowania ewidencji w formie papierowej.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony został ewidencjonowaniu. Hanna Staszewska, Przewodnicząca Centralnej Komisji Metodycznej, przedstawiła przebieg prac nad nowymi normatywami, a także omówiła zmiany w zakresie ewidencjonowania. Następnie Maciej Zdunek, Dyrektor Departamentu Archiwistyki NDAP, zaprezentował sposób prowadzenia ewidencji w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA), który został dostosowany do ww. przepisów.

Drugiego dnia zostaną omówione kwestie inwentaryzacji oraz tryb i zakres prac komisji metodycznych w archiwach państwowych.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl