-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i Centrum Myśli Jana Pawła II

Aktualności

W czwartek, 1 lutego 2018 r. podpisano list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i Centrum Myśli Jana Pawła II. Jest to pierwszy krok rozpoczynający długotrwałe współdziałanie Stron.

Początkowy etap współpracy przewiduje wykonanie kwerendy tematycznej w archiwach państwowych, mającej na celu rozpoznanie materiałów archiwalnych dotyczących Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Jej wyniki zostaną rozpowszechnione w opracowywanym przez Centrum serwisie, który w całości poświęcony zostanie życiu i działalności Papieża Polaka. Otwarcie portalu planowane jest na maj 2020 r., w 100. rocznicę Jego urodzin.

Podpisanie Listu intencyjnego przez Michała Senka, dyrektora Centrum i dr. Wojciecha Woźniaka,Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Podczas spotkania Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podkreślił, że docenia oraz wspiera ideę budowy serwisu upowszechniającego dokonania Jana Pawła II. Dodał, że w zasobach archiwów państwowych znajduje się wiele cennych materiałów archiwalnych świadczących o bogatej spuściźnie Papieża.