-A
+A

Aktualności

W piątek 2 lutego br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych obraduje Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata, któremu przewodniczy dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Komitet tworzą powoływani przez Naczelnego Dyrektora przedstawiciele najważniejszych bibliotek, archiwów i uczelni w kraju oraz historycy i eksperci, którzy znacząco angażują się w ochronę dóbr kultury. Do głównych tematów spotkania należą sprawy związane z kolejnymi wpisami na listę krajową i listę światową Programu. Wśród propozycji na Listę Krajową programu Pamięć Świata w edycji 2018 r. znalazły się obiekty upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na posiedzeniu dyskutowane są także kwestie związane z implementacją Zalecenia w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego, przyjętego przez 38. Konferencję Generalną UNESCO w listopadzie 2015 r.

Osoby zainteresowane Programem zapraszamy na dedykowaną mu stronę: http://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/idea-projektu

 

                              

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl