-A
+A

Aktualności

Do instytucji partnerskich Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018) dołączyła Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. ERDK ustanowiły Parlament i Rada Unii Europejskiej, aby podkreślić rangę dziedzictwa dla rozwoju Europy.

Celem obchodów jest podejmowanie współpracy na rzecz ochrony, zachowania, rozwoju, ponownego wykorzystania i promocji dziedzictwa Europy. W całej Unii Europejskiej odbędą się z tej okazji liczne wydarzenia i projekty uwidoczniające bogactwo i ukazujące rolę dziedzictwa we wzmacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu przyszłości. Celem inicjatywy jest także dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, prezentując znaczenie spuścizny w życiu każdego z nas.

Organizacja ERDK 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rolę krajowego koordynatora powierzono Międzynarodowemu Centrum Kultury (MCK).

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza Dyrektorów archiwów państwowych do włączenia się w oficjalne obchody oraz podejmowanie inicjatyw popularyzujących rolę i znaczenie dziedzictwa dokumentacyjnego Polski. Zasady ubiegania się o patronat ERDK 2018 zostały udostępnione na stronie MCK.

 


Zobacz więcej:

Polska strona poświęcona ERDK 

Ogólnoeuropejska strona poświęcona ERDK

Media społecznościowe: Facebook, Twitter

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl