-A
+A

Aktualności

Nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ukazały się publikacje: „Zasada zespołowości w praktyce. Studia i materiały” oraz „Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918-1991”. Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami, które dostępne są już także w wersjach elektronicznych.

 

„Zasada zespołowości w praktyce. Studia i materiały”, red. nauk. Ewa Rosowska; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 198; ISBN 978-83-65681-11-9 (PDF)

Publikacja zawiera studia i materiały, dotyczące problematyki stosowania zasady zespołowości do opracowania współczesnej dokumentacji w archiwach państwowych. Wchodzące do tomu prace dotyczą zarówno teoretycznych aspektów wprowadzania i stosowania zasady zespołowości, jak i kwestii praktycznych dotyczących tej problematyki.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

***

„Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918-1991”, Zdzisław Chmielewski; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 355; ISBN 978-83-65681-20-1 (PDF)

Publikacja stanowi przegląd rozwoju europejskiej myśli archiwalnej w latach 1918-1991. Autor - prof. Zdzisław Chmielewski, historyk, archiwista, były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – opisuje poszczególne zagadnienia, biorąc pod uwagę konkretne okresy historyczne, uwarunkowania oraz regiony geograficzne i wskazując linie rozwojowe archiwistyki w XX wieku.

Elektroniczne wersje publikacji do pobrania: PDF, ePub, Mobi.

 


Sprzedaż wersji drukowanych obu wydawnictw prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl