-A
+A

Aktualności

[AKTUALIZACJA z dn. 12 marca]

7 marca w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Przedmiotem obrad były projekty zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.

W trakcie dyskusji ustalono schemat tekstu przepisów oraz kolejność poszczególnych paragrafów. Rozważano także zestaw elementów opisu archiwalnego, właściwego do tak specyficznych rodzajów materiałów archiwalnych. Bardzo przydatna i wartościowa okazała się pomoc merytoryczna i doświadczenie uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Powyższe prace będą kontynuowane, także przy ścisłej współpracy z NAC.

Przedyskutowano również, i uznano za zasadną, potrzebę nowelizacji Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. Stosowny projekt zostanie przedstawiony Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 4-5 kwietnia br.


Zobacz więcej:

>> Centralna Komisja Metodyczna

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl