-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Uroczysta prezentacja aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Aktualności

22 marca w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie przy ul. Długiej 7 odbędzie się uroczystość związana z wpisaniem aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

W wyniku aktu Unii Lubelskiej utworzona została Rzeczpospolita Obojga Narodów, łącząca Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie w jeden organizm państwowy. Połączone unią kraje miały odtąd jednego władcę wspólnie wybieranego przez oba narody i koronowanego w Krakowie, wspólny sejm obradujący w Warszawie oraz wspólną obronę, politykę zagraniczną i monetę.

Akt Unii Lubelskiej z 1569 r. został wniesiony jako wspólny wpis Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy i jest sukcesem zarządów archiwów państwowych wymienionych państw oraz komitetów narodowych programu „Pamięć Świata”, które udzieliły swojego wsparcia. Prezentację dokumentu poprzedzi wręczenie certyfikatu potwierdzającego jego wpis na światową listę.

W uroczystości udział wezmą prof. dr. hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W wydarzeniu będą również uczestniczyli szefowie zarządów archiwalnych wszystkich wymienionych państw, dyrektorzy centralnych archiwów historycznych z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy oraz przedstawiciele uniwersytetów i uczelni wyższych, instytucji nauki i kultury.

    

Akt Unii Lubelskiej
Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 5627

 

Uroczystości towarzyszyć będzie wymiana archiwaliów pomiędzy AGAD a Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi. AGAD otrzyma od strony białoruskiej zeskanowany w całości zespół akt: Archiwum Sobieskich z Oławy (łącznie ponad 37 tys. skanów), stanowiące bezcenny materiał do badań nad dziejami Rzeczypospolitej.


Program „Pamięć Świata”

Program „Pamięć Świata” (Memory of the World) został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w 1992 r. Był on odpowiedzią społeczności międzynarodowej na dotkliwe straty, jakim dziedzictwo dokumentacyjne uległo w XX w. m. in. podczas dwóch wojen światowych oraz reakcją na wyzwania i zagrożenia, które przyniósł ze sobą intensywny rozwój technologii informacyjnych.

W ramach Programu od 1997 r. prowadzona jest lista światowa bezcennych zabytków piśmiennictwa, na którą do chwili obecnej trafiło ponad 350 obiektów z całego świata, w tym 17 dokumentów lub zbiorów źródeł z instytucji w Polsce. Archiwum Główne Akt Dawnych zostało uhonorowane po raz piąty. W poprzednich latach na wymienioną listę z zasobu AGAD trafiły tak unikalne materiały historyczne jak: akt Konfederacji Warszawskiej
z 1573 r., dokumenty Archiwum Komisji Edukacji Narodowej, część Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża oraz traktaty pokojowe zawarte od XV do XVIII w. między Rzecząpospolitą
a Imperium Osmańskim.

Więcej:

>> Publikacja poświęcona Unii Lubelskiej

>> Informacja o wpisaniu aktu Unii Lubelskiej na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”

>> Pełna lista obiektów polskich na liście światowej

 


[AKTUALIZACJA z dn. 23 marca 2018 r.]

     

Fot. AGAD


Relacja Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego [min. 16:23-19:04]

Akt Unii Lubelskiej wpisany na listę UNESCO "Pamięć świata" - artykuł w portalu wPolityce.pl

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl