-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Wizyta delegacji archiwów ukraińskich i litewskich w Warszawie

Aktualności

W dniu 22 marca br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyły się rozmowy dwustronne pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, dr. Wojciechem Woźniakiem a Przewodniczącą Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy, Tetianą Baranową na temat kierunków dalszej współpracy dwustronnej. W trakcie spotkania podsumowano dotychczas realizowane programy mikrofilmowania i digitalizacji poloników w zasobach archiwów ukraińskich. Przedyskutowano też formy współpracy w ramach koncepcji wspólnego dziedzictwa archiwalnego, a także wspólne inicjatywy edukacyjno-popularyzatorskie i wydawnicze oraz organizację staży archiwalnych w Polsce dla pracowników archiwów ukraińskich.


Na zdj. od lewej: Diana Pelc, Dyrektor Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie; Tetiana Baranowa, Przewodnicząca Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy – Kijów, Olga Bażan, Dyrektor Centralnego Państwowego Archiwum Organizacji Społecznych Ukrainy w Kijowie; Katarzyna Kiliszek, Departament Archiwistyki; dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;          dr hab. Anna Krochmal, Departament Archiwistyki; dr Henryk Niestrój, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych


W tym samym dniu miało miejsce spotkanie szefów zarządów archiwalnych Polski i Litwy. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech Woźniak oraz Naczelny Archiwista Litwy, dr Ramojus Kraujelis podpisali aneks do porozumienia o współpracy archiwalnejz 2012 r., na mocy którego partnerzy litewscy zgodzili się na udostępnianie w internecie kopii materiałów archiwalnych, pozyskiwanych przez stronę polską z zasobów litewskich archiwów państwowych.


  Ramojus Kraujelis i dr Wojciech Woźniak


Obie delegacje wzięły następnie udział w uroczystej prezentacji aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. z okazji wpisania dokumentu na Światową Listę Programu UNESCO "Pamięć Świata".

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z delegacją ukraińską 
      Pamiątkowe zdjęcia delegacji z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych przy akcie Unii Lubelskiej z 1569 r.    

       

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl