-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Wystawa poświęcona ks. Johannesowi Chrząszczowi w gliwickim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach

Aktualności

Do 20 kwietnia 2018 r. w gliwickim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach można obejrzeć wystawę pn. „Rok księdza Johannesa Chrząszcza”. Wystawa związana jest z 90. rocznicą jego śmierci.

Ks. Chrząszcz był wieloletnim proboszczem parafii św. Mikołaja w Pyskowicach, społecznikiem oraz poważanym historykiem śląskim; jednym z założycieli Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach.

Biografia

Johannes Chrząszcz urodził się w 1857 r. w Mionowie k. Prudnika. Wyższe święcenia kapłańskie odebrał w lipcu 1881 r. w praskiej katedrze św. Wita.   W 1888 r. obronił pracę doktorską z teologii pt. De Evangelio secundum Haebreos. W listopadzie 1890 r. otrzymał funkcję proboszcza w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach, gdzie pozostał do końca życia. To właśnie jemu kościół, plebania i probostwo zawdzięczają gruntowny remont na przełomie wieków.

Był długoletnim członkiem Rady Miasta Pyskowice, wspierał tamtejsze Królewskie Seminarium Nauczycielskie oraz działał na rzecz budowy nowej szkoły powszechnej. Za całokształt działalności społeczno-kulturalnej otrzymał od władz miasta tytuł honorowego obywatela Pyskowic. Był również jednym z inicjatorów budowy konwiktu (internatu z wyżywieniem) dla biednych oraz mieszkających poza Gliwicami uczniów gimnazjum.

Ogromną pasją ks. Chrząszcza była historia Górnego Śląska, w związku z tym angażował się w wiele inicjatyw związanych z regionem. Był jednym z inicjatorów powstania i autorem statutu jednej z najstarszych placówek muzealnych na Śląsku – Oberschlesisches Museum in Gleiwitz (1905 r.) – która od 1945 r. funkcjonuje jako Muzeum w Gliwicach. Brał udział w opracowywaniu statutu Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Opolu, a później brał czynny udział w pracach tej instytucji (m. in. jako redaktor naczelny czasopisma „Oberschlesische Heimat”, a także jako prezes Towarzystwa).

Johannes Chrząszczzmarł w 1928 r. w Pyskowicach. Kardynał Adolf Bertram w mowie wygłoszonej po jego śmierci powiedział: „Kiedy ks. Chrząszcz przemawiał, to tak, jakby ktoś na wiosnę otworzył okno i wpadło przez nie światło, powietrze i słońce”.

Szczegółowa biografia ks. Johannesa Chrząszcza.

 

plansza wystawowa   plansza wystawowa


Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 8
44-100 Gliwice

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl