-A
+A

Aktualności

10 kwietnia w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyła się narada dyrektorów archiwów państwowych. Podczas spotkania podsumowano działania prowadzone przez archiwa w 2017 r. oraz omówiono wybrane zagadnienia, które będą realizowane do końca roku bieżącego.

Wśród tematów narady znalazły się m.in.: systemy IT - stan i perspektywy: ZoSIA, SwA, ADE, NIKA, EZD, strategia opracowania i inne prace metodyczne, strategia digitalizacji i zarządzenie o digitalizacji, współpraca z podmiotami ze sfery ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego, kontrola zarządcza w archiwach państwowych (stan w 2017 r., omówienie wybranych standardów, zmiany w 2018 r. w zakresie zarządzania ryzykiem), RODO (rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl