-A
+A

Aktualności

W dniach 4-5 kwietnia w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad kontynuowano prace nad projektami zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.
W pracach aktywnie uczestniczyli pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego, których wiedza i doświadczenie praktyczne w zakresie postępowania z materiałami audiowizualnymi stanowią bardzo istotne i cenne wsparcie merytoryczne.

Powyższe prace będą kontynuowane, także przy ścisłej współpracy z NAC.

Ponadto zapoznano się z prezentacją Moniki Płuciennik z Archiwum Państwowego w Gdańsku na temat źródeł muzycznych w archiwach oraz propozycją metod ich opracowania. Dr Bartosz Nowożycki (Departament Archiwistyki NDAP) przedstawił zebranym prezentację pt. „Records in Context RIC-CM w kierunku semantycznej interoperacyjności”, w której omówił główne założenia nowego standardu, będącego jeszcze na etapie roboczych prac w Międzynarodowej Radzie Archiwów.

Zaopiniowano pozytywnie projekt zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie postępowania z rozbitymi zespołami (zbiorami) archiwalnymi w archiwach państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 24 kwietnia br.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl