-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Wystawa archiwalna w Sarajewie poświęcona zbrodni katyńskiej

Aktualności

12 i 13 kwietnia, na zaproszenie Dyrektora Archiwum Państwowego Bośni i Hercegowiny, z wizytą w Sarajewie przebywa dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Głównym punktem pobytu jest otwarcie wystawy archiwalnej, przygotowanej przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, poświęconej wymordowaniu w Katyniu w 1940 r. polskich jeńców wojennych.  

Uroczystość zaplanowano na Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13 kwietnia) w siedzibie Muzeum Narodowego Bośni i Hercegowiny przy udziale współgospodarza wydarzenia, dr Adamira Jerkovicia – Dyrektora Archiwum Państwowego Bośni i Hercegowiny oraz Ambasadora RP w Sarajewie, dr Andrzeja Krawczyka. W otwarciu wystawy uczestniczyli również ambasadorzy: Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Rumunii oraz Republiki Węgierskiej.

Ekspozycja jest efektem współpracy między archiwami Polski oraz Bośni i Hercegowiny. Została przygotowana w oparciu o dokumenty archiwalne zgromadzone w AAN, jak też w innych instytucjach pamięci w Polsce, w tym Archiwum Prezydenta RP. Na planszach przedstawiono przebieg wydarzeń, poczynając od osadzenia w niewoli sowieckiej tysięcy żołnierzy i oficerów wojska polskiego i policji po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. Kolejne plansze omawiają: podjęcie przez władze sowieckie decyzji o wymordowaniu polskich jeńców w marcu 1940 r. i dokonanie egzekucji na ponad 22 tys. osób, odkrycie przez armię niemiecką grobów w Katyniu w 1943 r. i prowadzone ekshumacje, politykę władz sowieckich ukrywających prawdę o zbrodni, w końcu jej ujawnienie w latach 90-tych XX w., w tym przekazanie do zasobu polskich archiwów państwowych przez stronę rosyjską kluczowych dokumentów ujawniających sprawców zbrodni. Końcowa część została poświęcona ukazaniu miejsc i form pamięci o wydarzeniach katyńskich.

Przemawia Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Na zdjęciu również Dyrektor Archiwum Państwowego Bośni i Hercegowiny   przemawia Ambasador RP w Sarajewie. Na zdjęciu również Dyrektor Archiwum Państwowego Bośni i Hercegowiny

                                                               Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech Woźniak                                                          Ambasador RP w Sarajewie, dr Andrzej Krawczyk
                                                      i Dyrektor Archiwum Państwowego Bośni i Hercegowiny, dr Adamir Jerković                              i Dyrektor Archiwum Państwowego Bośni i Hercegowiny, dr Adamir Jerković

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych udziela wywiadu Goście uczestniczący w otwarciu wystawy

Otwarcie wystawy archiwalnej w Sarajewie

Wystawa stanowi swoiste memento mori. Późniejsza historia Europy i świata pokazały, że zbrodnie ludobójstwa powtarzają się niezależnie od regionu geograficznego i czasów, w których żyjemy. Dowodem tego była zbrodnia na ludności Srebrenicy w 1995 r., która została przypomniana społeczeństwu polskiemu w 2013 r. w czasie wspólnej wystawy archiwów obu państw, prezentowanej wówczas w Warszawie. Organizatorzy mają nadzieję, że obecna ekspozycja stanie się źródłem refleksji nad wydarzeniami z przeszłości i lekcją historii dla przyszłych pokoleń.


plansza tytułowa

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl