-A
+A

Aktualności

Nowe skany dokumentów archiwalnych z 11 archiwów zostały udostępnione w serwisie szukajwarchiwach.pl. Szczególnej uwadze polecamy unikalne skany map i rycin Krakowa ze Zbioru Kartograficznego Archiwum Narodowego w Krakowie, a także obszerne zbiory aktów stanu cywilnego.

Zdigitalizowane zbiory kartograficzne zawierają m.in. dokument opatrzony tytułem „Najstarszy znany plan Krakowa” z ok. 1595 roku. Pochodzi on z czasów, kiedy krakowscy Jezuici poszukiwali miejsca pod budowę kolegium oraz kościoła. Nowe budowle miały być usytuowane przy ulicy Grodzkiej, w miejscu dzisiejszego Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na planie można zobaczyć m.in. stare miasto w obrębie murów z zaznaczonymi bramami miejskimi, Wawel, rynek główny, ważniejsze ulice i kościoły.

Reprodukcja szkicu po raz pierwszy ukazała się w Roczniku Krakowskim z 1909 roku. Udostępniony skan jest przedrukiem z Kalendarza Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 1932 roku.

 

Kraków-Śródmieście. Reprodukcja z kalendarza Ilustrowany Kurier Codzienny. 1595 – 1596

 

Podczas aktualizacji serwisu szukajwarchiwach.pl dodanych zostało dokładnie 2 137 260 skanów. Najwięcej z nich pochodzi z zespołów: Księgi grodzkie krakowskie, Księgi grodzkie sądeckie i Księgi grodzkie bieckie (Archiwum Narodowe w Krakowie), Akta miasta Lublina (Archiwum Państwowe w Lublinie), Archiwum Książąt Żagańskich oraz Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Głogowie (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze).

Pełny spis nowych zespołów do pobrania

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl