-A
+A

Aktualności

W dniu 11 maja br. zawarte zostało pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00 o dofinansowanie projektu "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 390 764,00 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 7 101 103,57 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

Partnerami NDAP w Projekcie są: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

 

Newsletter NDAP