Aktualności

Konferencja „Od opracowania do retrokonwersji – współczesne wyzwania dla opisu archiwalnego”

03 LIPCA 2018
DrukujDrukuj - wersja mobilna

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do udziału w konferencji „Od opracowania do retrokonwersji – współczesne wyzwania dla opisu archiwalnego”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 r. w siedzibie NDAP w Warszawie. 

 

W rozumieniu polskiej metodyki opis archiwalny to część opracowania, w której archiwista wprowadza opisy materiałów archiwalnych do stosownych narzędzi (kiedyś kart inwentarzowych, dziś systemu informatycznego) albo sporządza opisy wybranych poziomów w zgodzie z wybranym standardem opisu archiwalnego. W tym drugim rozumieniu opis to trochę szerszy zakres czynności obejmujący inwentaryzację, opracowanie wstępu, opracowanie karty zespołu oraz ewentualne opracowanie innych pomocy. Opis archiwalny definiowany jest również jako ostateczny produkt opracowania, czyli wytworzone i gotowe do użycia pomoce archiwalne. Opis ma więc dwa znaczenia:

1. Czynność tworzenia opisu archiwalnego (stanowiąca część opracowania albo pojmowana jako synonim tegoż)

2. Zestaw metadanych opisujących obiekt (np.: dokument, jednostkę, zespół).

W obu przypadkach opis jest elementem opracowania archiwalnego albo jako jego część albo jako produkt finalny. Tak rozumiany opis archiwalny powstaje w efekcie, czasem długotrwałego i czasem mozolnego, procesu opracowania. Wydaje się jednak, że w ostatnich latach opis archiwalny uniezależnia się od procesu opracowania i traktowany bywa jako niezależny byt. Być może jest to wpływ zachodniej praktyki archiwalnej, w której z pewnym trudem udaje się znaleźć odpowiedniki dla polskiej definicji opracowania, a być może efekt prac prowadzonych w archiwach państwowych począwszy od uproszczonego opracowania a skończywszy na retrokonwersji pomocy papierowych.

Rozumiany tak czy inaczej opis archiwalny powinien być jednak nade wszystko postrzegany jako zestaw metadanych stanowiący klucz do zawartości samych archiwaliów. Jeśli opis archiwalny w sposób pełny i wyczerpujący realizuje zadanie przeprowadzenia użytkownika przez komplikacje strukturalno-organizacyjne podmiotu, który wytworzył dokumentację oraz przez gąszcz elementów informacyjnych wprost do poszukiwanej informacji wówczas należy uznać, że opis archiwalny spełnia swoje zadania.

Coraz więcej elementów opisu archiwalnego powstaje współcześnie u samego twórcy dokumentacji i coraz częściej pozostają one bez zmian na kolejnych etapach funkcjonowania dokumentacji już w archiwach. Wynika to zarówno z coraz lepszego funkcjonowania kancelarii, stosowanych w nich narzędzi teleinformatycznych, jak i masowości dokumentacji współczesnej, której nie sposób w realnym czasie wyposażyć w elementy opisu wytworzone wtórnie w archiwum. Sprawę komplikuje dodatkowo aspekt dostępności informacji o archiwaliach i rosnącego w związku z tym popytu na tego rodzaju dane. Użytkownik wymaga więc nie tylko informacji dostępnej, ale informacji oferującej dużą głębię i – co więcej –  informacji dostępnej szybko.

Palącą kwestią staje się namysł nad kształtowaniem działalności archiwów w zakresie opracowania, czy opisu archiwalnego. Namysł, który wiązać powinien zadania archiwów z ich otoczeniem jakim są: z jednej strony wytwórcy dokumentacji, a z drugiej użytkownicy zasobu archiwalnego.

Planowana konferencja skupiać się będzie na następujących kwestiach:

1. Struktura opisu archiwalnego – ewolucja standardów opisu, praktyczne zastosowanie standardów opisu, struktura opisu a struktura zasobu, standardy a technologie, narodowe czy międzynarodowe standardy, potrzeba narodowego standardu opisu.

2. Opis archiwalny a potrzeby użytkowników - oczekiwania użytkowników wobec informacji archiwalnej, rola użytkowników w tworzeniu informacji archiwalnej, crowdsourcing, reuse informacji archiwalnej.

3. Opracowanie dokumentacji elektronicznej - metody opracowania i opisu dokumentacji w postaci elektronicznej: akta spraw, strony www, spuścizny, dokumentacja zgromadzona poza systemami zarządzania dokumentacją.

4. Opracowanie zasobu archiwalnego - strategia opracowania w archiwach państwowych, opracowanie a masowość dokumentacji współczesnej, rola opracowania w tworzeniu opisów archiwalnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy archiwistów, zarządców dokumentacji, historyków, użytkowników archiwów, jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy mogą podzielić się refleksjami dotyczącymi interesujących ich zagadnień. Mamy nadzieję, że wystąpienia staną się pretekstem do wytyczenia nowych kierunków badawczych w zakresie opisu archiwalnego, a także przyczynią się do sformułowania propozycji metodycznych w tym zakresie.

 

Propozycje tematów wystąpień należy nadsyłać do dnia 28 września 2018 r.na załączonym formularzu zgłoszeniowym, wraz z załączonym abstraktem wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 2000 znaków, na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

>>>Pobierz formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Czas przewidziany na wygłoszenie referatu to 25 minut. Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna. Udział w konferencji jest bezpłatny.