-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Pierwszy etap zabezpieczania kolekcji map dawnych i fotografii z Biblioteki Polskiej w Paryżu zakończony

Aktualności

W związku z realizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych programem pomocy instytucjom polonijnym, od 12 do 18 września w Bibliotece Polskiej w Paryżu przebywała p. Ewa Langowska, konserwator z Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Celem wyjazdu było opracowanie właściwego sposobu przechowywania bezcennej kolekcji map wielkoformatowych oraz fotografii zgromadzonych w Bibliotece. W trakcie pobytu konserwator zapoznała się szczegółowo z kolekcją kartograficzną i fotograficzną Biblioteki oraz obecnym sposobem przechowywania zgromadzonych w nich materiałów. Dokonała również oceny stanu zachowania zbiorów oraz pomiarów poszczególnych obiektów. Kolejnym etapem będzie przepakowanie bezcennych archiwaliów do nowych opakowań ochronnych, co umożliwi ich właściwe zabezpieczenie.