-A
+A

Aktualności

Wczoraj w Poznaniu rozpoczęła się trzydniowa Konferencja Archiwistów Kościelnych Europy. W wydarzeniu wziął udział Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Henryk Niestrój


Tuż przed rozpoczęciem obrad.

Tegoroczna, III edycja konferencji odbywa się pod hasłem „Archiwa Kościelne i Archiwa Państwowe miejscem dialogu kulturowego”. Dr Henryk Niestrój wygłosił referat wprowadzający do obrad dotyczący współpracy archiwów państwowych z archiwami kościelnymi.

- Archiwa Państwowe i kościelne, mimo różnic w specyfice organizacji, mierzą się z podobnymi problemami i łączą się we wspólnej trosce o archiwa historyczne – mówił dr Niestrój. –Wyraźnie rysuje się przed nami potrzeba dalszej współpracy oraz wymiany doświadczeń, informacji i szukania wspólnych rozwiązań. Część zasobów kościelnych obecnie przechowywana jest w archiwach państwowych np. akta metrykalne, dokumentacja z działalności parafii, dekanatów, diecezji. Są to zasoby zarówno Kościoła katolickiego, jak i archiwa kościelne innych wyznań i innych związków wyznaniowych.

Pan Dyrektor wspominał również o wspólnych przedsięwzięciach archiwów państwowych i kościelnych, działalności grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych oraz projektach realizowanych przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dzięki tej współpracy w 2018 roku dokonano m.in. wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Konwencie Bonifratrów w Krakowie, Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie oraz częściowo w archiwach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Konferencja organizowana jest przez Archidiecezję Poznańską, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Associazione Archivistica Ecclesiastica i Pontificio Consiglio per la Cultura. Na konferencję przybyli przedstawiciele z 18 państw europejskich. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 1050-lecia ustanowienia pierwszej diecezji na ziemiach polskich.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl