-A
+A

Aktualności

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów powierzył pełnienie obowiązków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl