Aktualności

Polsko-ukraińska dyskusja o dokumencie elektronicznym i konserwacji archiwaliów

15 LISTOPADA 2018
DrukujDrukuj - wersja mobilna

W tym tygodniu w Warszawie na zaproszenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych gości delegacja z archiwów ukraińskich


Delegacja z wizytą w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Od lewej: Dariusz Makowski, dr hab. Anna Krochmal – NDAP, Julia Czerniatyńska, Ludmiła Pałamarczuk - Państwowe Centralne Archiwum Elektroniczne w Kijowie, dr Henryk Niestrój – Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr Magda Gałach - Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu NDAP.

Ludmiła Pałamarczuk – zastępca dyrektora Państwowego Centralnego Archiwum Elektronicznego w Kijowie, Julia Czerniatyńska – naczelnik wydziału w tymże archiwum oraz Inna Laszenko - kierownik oddziału konserwatorskiego w Państwowym Centrum Zabezpieczenia  Dokumentów z Narodowego Zasobu Archiwalnego Ukrainy zapoznają się z problematyką dokumentacji elektronicznej, projektem Archiwum Dokumentu Elektronicznego realizowanego w NDAP oraz zagadnieniami konserwacji masowej w działalności archiwów państwowych.

W trakcie wizyty dla delegatów przygotowano specjalistyczne prezentacje, wykłady i dyskusje prowadzone przez pracowników Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Goście odwiedzą też Archiwum Polskiego Radia, gdzie zostaną zapoznani z metodami pracy tej placówki, w tym działalnością w zakresie digitalizacji zbiorów nagrań.

Pobyt delegacji w Polsce ma służyć pozyskaniu wiedzy, która zostanie wykorzystana w dalszych działaniach archiwów ukraińskich, które stoją obecnie przed podobnymi wyzwaniami. Jednym z głównych priorytetów Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy jest proces informatyzacji administracji publicznej oraz przygotowanie archiwów ukraińskich do przejmowania dokumentów powstających w postaci elektronicznej.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją z wizyty na stronie Państwowego Centralnego Archiwum Elektronicznego w Kijowie: https://tsdea.archives.gov.ua/