Aktualności

Komunikat w zakresie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

28 LISTOPADA 2018
DrukujDrukuj - wersja mobilna

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróconym okresem przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r. poz. 357, dalej „ustawa nowelizująca”), informujemy, że:

 

Ponadto przypominamy, że zapisy ustawy nowelizującej nie będą miały wpływu na okres przechowywania akt pracowniczych, które obecnie przechowywane są przez archiwa państwowe oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania akt pracowniczych. Okres ten wynosi 50 lat i nie może ulec skróceniu.

Skrócony okres przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej dotyczy wyłącznie dokumentacji wytwarzanej przez funkcjonujące zakłady pracy.