-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Kolejny etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna zakończony

Aktualności

Dobiegł końca kolejny etap konserwacji średniowiecznych archiwaliów kościelnych odnalezionych 3 lata temu w archikatedrze gnieźnieńskiej. Dotację na ten cel przyznano w tegorocznej edycji konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych”

Pracami zostało objętych 155 zidentyfikowanych archiwaliów sądowych Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego z okresu od końca XIV wieku do lat trzydziestych XVI wieku. Pierwszy fragment, składający się z 345 jednostek archiwalnych, poddano konserwacji w roku ubiegłym. W sumie uratowano pięćset spośród około dwóch tysięcy odnalezionych dokumentów obrazujących działalność średniowiecznych sądów kościelnych. Znajdują się wśród nich m.in. wezwania sądowe, zeznania świadków, dokumenty sporządzane przez strony sporów, pochodzące z rzadkich dzieł prawniczych fragmenty inkunabułów, jak również najstarszy znany fragment kościelnej księgi sądowej z Polski z 1399 roku, a nawet inwentarz relikwii z kaplicy królewskiej katedry na Wawelu.