-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Opracowywanie spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz unikatowych kolekcji fotograficznych

Aktualności

W Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA, dzięki środkom z konkursu dotacyjnego NDAP „Wspieranie działań archiwalnych”, od lipca trwają prace nad opracowywaniem spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz 32 prywatnych kolekcji fotograficznych

Spuścizna Stanisława Cata-Mackiewicza licząca ok. 12 000 stron obejmuje korespondencję publicysty prowadzoną z rodziną i z czytelnikami oraz listy z okresu pełnienia funkcji premiera rządu RP w Londynie w latach 1955-56. Dopełniają ją m.in. dzienniki z lat 1913, 1915-16, 1919, zawierające komentarze polityczne na temat sytuacji Polski na arenie międzynarodowej.

Przegląd materiałów spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza. Fot. Fundacja Ośrodka KARTA.

Zgromadzone dokumenty stanowią cenny materiał badawczy nie tylko dla historyków, ale również dla politologów oraz badaczy polskiej literatury. Dotychczas spuścizna nie posiadała środka ewidencyjnego i nie była porządkowana, nie mogła zatem zostać udostępniona. Jej pełne opracowanie pozwoli na udostępnienie dokumentów wszystkim zainteresowanym oraz wykorzystywanie ich do kwerend źródłowych i prac naukowych.