Aktualności

Scalanie zespołów rozbitych w archiwach państwowych

19 GRUDNIA 2018
DrukujDrukuj - wersja mobilna

Tylko w tym roku archiwa państwowe zakończyły proces scalania zespołów rozbitych dla 53 wniosków. Tym samym w ciągu ostatnich 2 lat, sfinalizowano już 106 ze 180 wniosków

O zespole rozbitym mówimy wówczas, gdy jest on przechowywany i figuruje w ewidencji dwóch lub większej liczby archiwów państwowych, lub ich oddziałów zamiejscowych.

Na przykład:
Zespół Państwowy Zakład Higieny w Warszawie jest w zasobie zarówno Archiwum Państwowego w Warszawie (zespół nr 1308) jak i Archiwum Akt Nowych (zespół nr 2283). W tym przypadku, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych na wniosek Dyrektorów obu archiwów wyraził zgodę, aby zespół był przechowywany tylko w jednym archiwum. Niebawem dojdzie do scalenia zespołów w Archiwum Akt Nowych.

Dotychczas archiwa dokonały scaleń dla blisko 600 zespołów, a tym samym przekazały do właściwego dla danego zespołu archiwum, ponad 43 500 jednostek archiwalnych.

Przykład scalonego zespołu:
Część zespołu Urząd Stanu Cywilnego w Biskupicach przechowywana dotychczas w Archiwum Państwowym w Opolu (zespół nr 2612) w ubiegłym roku została przekazana do Archiwum Państwowego w Częstochowie (zespół nr 209). W związku z tym użytkownik w nazwie zespołu może przeczytać: „vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Biskupicach - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Częstochowie”.

Infografika do pobrania (PNG, 150 KB)

Co istotne, skany zamieszczone w serwisie szukajwarchiwach.pl dla zespołów, które były lub będą objęte procesem scalania zespołów rozbitych, nadal będą dostępne dla użytkowników, lecz zyskają nowe sygnatury w archiwum, które je przejęło.

Przykład scalonego zespołu, dla którego przeniesiono skany:
Część zespołu Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Jarosławiu przechowywana dotychczas w Archiwum Akt Nowych (zespół nr 2023) w ubiegłym roku została przekazany do Archiwum Państwowego w Przemyślu (zespół nr 1658). Archiwum Akt Nowych wykonało już wcześniej skany dla jednostek, które zostały zamieszczone w serwisie szukajwarchiwach.pl. Scalenie zespołu przyczyniło się zatem do zmiany sygnatur i skany zostały przypisane do właściwego archiwum, w tym przypadku Archiwum w Przemyślu (skany jednostki o sygnaturze 56/1658/0/-/4).

Dzięki tym zabiegom, użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich interesujących ich materiałów archiwalnych w jednym archiwum.