-A
+A

Aktualności

Wręczono nagrody Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursów "Mistrz archiwalny - upowszechnianie dobrych wzorców i praktyk w pracy archiwalnej" oraz "Wdrażanie nowoczesnych metod w pracy archiwalnej"

W konkursie "Mistrz archiwalny - upowszechnianie dobrych wzorców i praktyk w pracy archiwalnej" nagrody otrzymali p. Magdalena Hartwig z Narodowego Archiwum Cyfrowego, p. Andrzej Jabłoński z Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz p. Katarzyna Królczyk z Archiwum Państwowego w Koszalinie.


Wręczenie nagród w konkursie "Mistrz archiwalny - upowszechnianie dobrych wzorców i praktyk w pracy archiwalnej".

W ramach konkursu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przyznaje nagrody za osiągnięcia w zakresie:

· wspierania wdrażania młodych pracowników do obowiązków służbowych;

· przekazywania w ramach archiwum państwowego wiedzy o zasobie archiwalnym, metodach pracy archiwalnej i praktyce archiwalnej;

· upowszechniania własnym przykładem wzorców profesjonalnej i otwartej postawy pracownika archiwum państwowego;

· inspirowania twórczego podejścia do rozwiązywania kwestii związanych z funkcjonowaniem archiwum państwowego i prowadzoną przez nie działalnością archiwalną;

· stałego mentoringu i inspirowania innych pracowników do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie archiwistyki.

Konkurs przeznaczony jest dla pracowników archiwów państwowych, którzy ukończyli 35 lat.