Aktualności

Konserwacja rękopisów oprawnych z XVII-XIX w. ze zbiorów konwentów bonifratrów

04 STYCZNIA 2019
DrukujDrukuj - wersja mobilna

Dzięki dotacjom Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych” poddano konserwacji 9 rękopisów oprawnych z zasobów konwentów bonifratrów w Cieszynie, Prudniku i Zebrzydowicach. Najstarszy rękopis powstał ponad 350 lat temu

Prace prowadzono od sierpnia do połowy grudnia ubiegłego roku. Poddane konserwacji rękopisy pochodzą z XVII, XVIII i XIX wieku. Autorką prac jest
p. Anna Fedrizzi-Szostok, dyplomowany konserwator papieru.

- Dzięki realizacji projektu powstrzymana została destrukcja obiektów o znacznej wartości historycznej. Umożliwi to zachowanie ich dla przyszłych pokoleń oraz ponowne włączenie do obiegu naukowego – mówi p. Maksymilian Kuśka, koordynator projektów. - Treści zawarte w poddawanych konserwacji jednostkach pozwalają na dokonywanie zaawansowanych badań dotyczących życia codziennego lokalnej społeczności w XVIII i XIX stuleciu, jak również poziomu kultury medycznej na obszarze Księstwa Cieszyńskiego i w zachodniej części Górnego Śląska.

Zasób konwentu w Cieszynie obejmuje okres od końca XVII w. do końca wieku XX. Składa się głównie z rękopisów oprawnych i zawiera m.in. kroniki klasztorne, księgi kasowe oraz księgi związane ze szpitalną, apteczną i kościelną działalnością konwentu.

Ratowanie zasobu archiwalnego bonifratrów cieszyńskich rozpoczęto w latach 2007-2010 podczas realizacji projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Stworzono wtedy warunki do odpowiedniego przechowywania zbiorów oraz poddano konserwacji najbardziej zniszczone obiekty. W latach 2016-2018 konwent wziął udział w trzech kolejnych edycjach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” organizowanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Łącznie udało się w tym czasie poddać konserwacji siedem niezwykle cennych woluminów, z czego trzy - rękopisy ksiąg chorych oraz księgę intencji mszalnych - w roku 2018.