-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nad obchodami 100. rocznicy utworzenia archiwów państwowych

Aktualności

Miło nam poinformować, że przypadające w tym roku obchody 100. rocznicy utworzenia archiwów państwowych zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

- W stulecie odzyskania niepodległości; dla uczczenia wszystkich, których wspólnym staraniem nasza Ojczyzna odrodziła się po latach niewoli, którzy budowali struktury i tworzyli instytucje suwerennego państwa polskiego, wśród nich – archiwa państwowe; w uznaniu dla starań organizatora – Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za upamiętnianie dokonań pokoleń polskich archiwistów, ich zasług w gromadzeniu, digitalizacji i udostępnianiu archiwaliów Rzeczypospolitej; w przekonaniu, że Państwa praca dobrze służy kontynuowaniu wspaniałej tradycji i rozwojowi archiwistyki polskiej; z życzeniami dalszych sukcesów w działaniach na rzecz dobra wspólnego – czytamy w treści dyplomu.

Rok 2019 jest dla archiwów państwowych czasem szczególnym, ze względu na przypadający w nim jubileusz 100-lecia powołania państwowej sieci archiwalnej. 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Dokument określił misję państwowej służby archiwalnej, jako trwałe zachowanie świadectw dziejów narodu polskiego i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

Na mocy dekretu status archiwów państwowych uzyskało 5 archiwów centralnych z siedzibami w Warszawie: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Oświecenia i Archiwum Wojskowe (przekształcone w 1930 r. w Archiwum Akt Nowych). Archiwa państwowe powstały także w Lublinie, Piotrkowie, Płocku i we Lwowie. W roku 1939 państwową sieć archiwalną tworzyło już 18 placówek.

Z okazji stulecia ukazania się dekretu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i archiwa państwowe przygotowały na 2019 r. program wydarzeń adresowanych do osób, które zawodowo zajmują się archiwistyką, a także hobbistycznie gromadzą dokumenty, badają historię Polski, dzieje rodzin i miejscowości, do środowisk naukowych oraz dla osób, które do archiwów będą mogły trafić po raz pierwszy.

Jubileuszowe publikacje, wystawy i spotkania będą okazją do poznania nie tylko unikatowych archiwaliów, ale także działań podejmowanych przez archiwa na rzecz ochrony i udostępniania polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego w Polsce i za granicą.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl