-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Dr Paweł Pietrzyk obejmuje stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Aktualności

Dr Paweł Pietrzyk został powołany na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Powołanie odebrał wczoraj z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego


Dr Paweł Pietrzyk odebrał wczoraj powołanie z rąk wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, fot. Danuta Matloch

Dr Paweł Pietrzyk jest zawodowo związany z archiwami państwowymi od ponad 20 lat. W latach 1996-2014 oraz 2016-2017 pracował w Archiwum Państwowym w Łodzi jako kustosz. Następnie pełnił funkcję kierownika oddziału.

Uczestniczył w pracach Komisji Metodycznej, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Komisji Zakupu Archiwaliów. Pełnił również funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Rozmieszczenia zasobu archiwalnego w archiwach państwowych przy ówczesnym Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. W swojej karierze wielokrotnie brał udział w organizacji i porządkowaniu zbiorów instytucji polonijnych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Australii.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W tym czasie uczestniczył również w pracach European Archive Group (EAG) jako delegat Naczelnego Dyrektora oraz wchodził w skład Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Od 2017 roku pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najpierw jako zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, następnie zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa.

Dr Pietrzyk jest również autorem licznych opracowań z zakresu archiwistyki i historii, w tym publikacji dotyczących Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Poselstwa RP w Budapeszcie i ostatniego przedwojennego posła polskiego w Budapeszcie Leona Orłowskiego. Interesuje się polską twórczością ludową, szczególnie tańcem, jest miłośnikiem książek.

------

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jest centralnym organem administracji rządowej sprawującym nadzór i opiekę nad narodowym zasobem archiwalnym. Powołuje go Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl