-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Konserwacja i zabezpieczenie materiałów archiwalnych dotyczących szkolnictwa i tajnego nauczania na terenie Przemyśla

Aktualności

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy (PWIN) w Przemyślu zakończył prace nad materiałami archiwalnymi dotyczącymi tajnego nauczania w latach 1939-1944 na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego. Opracowanie, konserwację i zabezpieczenie zbioru przeprowadzono dzięki funduszom z konkursu dotacyjnego NDAP „Wspieranie działań archiwalnych”

Projekt dotyczył materiałów z okresu, w którym miasto Przemyśl i powiat przemyski zostały po 17 września 1939 r., na mocy układu Ribbentrop-Mołotow, podzielone wzdłuż rzeki San na dwie strefy okupacyjne: sowiecką i niemiecką. Poprzez opracowanie dokumentów dotyczących tajnego nauczania w czasie II wojny światowej udało się zapobiec rozproszeniu i fizycznemu zniszczeniu cennych dla historii regionu i Polski archiwaliów.