Aktualności

Opracowanie i inwentaryzacja spuścizny profesora Władysława Kozłowskiego

13 LUTEGO 2019
DrukujDrukuj - wersja mobilna

Dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk opracowano i udostępniono drugą część spuścizny profesora Władysława Mieczysława Kozłowskiego


Prof. Władysław M. Kozłowski wśród uczestników wycieczki do Pragi. Fotografia prasowa ok. 1924, fot. PTPN.

Profesor Władysław Mieczysław Kozłowski (17.11.1858 – 25.4.1935) zajmował się filozofią, socjologią i botaniką. Wykładał na wielu uczelniach świata m.in. w Warszawie, Poznaniu, w Belgii i Stanach Zjednoczonych. Wcześniej, jako student medycyny, za działalność konspiracyjną został zesłany przez władze carskie na Syberię. Od lipca do września 1920 r. uczestniczył w działaniach wojennych w Pociągu Sanitarnym nr 73 zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż i profesorów Uniwersytetu Poznańskiego. Jako zdeklarowany społecznik uczestniczył w działaniach m.in. Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie, Związku Równouprawnienia Politycznego Kobiet, Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego w Poznaniu.