-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Konserwacja rękopisów oprawnych w Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Lesznej Górnej

Aktualności

Dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” w Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Lesznej Górnej poddano pełnej konserwacji dwa osiemnastowieczne rękopisy oprawne – księgę chrztów oraz księgę kasową

- Dzięki realizacji projektu powstrzymana została destrukcja dwóch niezwykle cennych obiektów oraz umożliwione zostało zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Wsparcie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pozwoliło przeprowadzić kompleksowe prace nad zawartością zasobu archiwalnego parafii, a w chwili obecnej pozwala sukcesywnie poprawiać stan poszczególnych obiektów – mówi ks. Mateusz Kierczak, proboszcz parafii.

Treści zawarte w poddawanych konserwacji księgach stanowią świadectwo życia codziennego parafii przed trzystu laty i pozwalają na dokonywanie zaawansowanych badań nad demografią tego obszaru w osiemnastym stuleciu.