Aktualności

„Kobiety pierwszej „Solidarności” – Rok 2019 rokiem Anny Walentynowicz”

12 KWIETNIA 2019
DrukujDrukuj - wersja mobilna

W koszalińskiej Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się sesja popularnonaukowa „Kobiety pierwszej „Solidarności” – Rok 2019 rokiem Anny Walentynowicz”, upamiętniająca działalność opozycjonistek działających w strukturach NSZZ „Solidarność”.


Sesja „Kobiety pierwszej „Solidarności” – Rok 2019 rokiem Anny Walentynowicz”, fot. Rafał Semołonik, Fotoreporterkoszalin.pl.

Wprowadzenia do okresu lat 70. i 80. XX wieku w Polsce dokonał Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. W wystąpieniu pt. „Anna Walentynowicz – Ikona „Solidarności” przybliżył uczestnikom ówczesne realia społeczne i polityczne, a także przedstawił sylwetkę i działalność Anny Walentynowicz. Z kolei pan Robert Borucki, starszy kustosz Archiwum Państwowego w Koszalinie, zaprezentował działalność opozycjonistek w regionie koszalińskim na przykładzie materiałów archiwalnych z zasobu AP w Koszalinie.

Sesji towarzyszył również panel dyskusyjny poświęcony wspomnieniom koszalińskich opozycjonistek, p. Janiny Wardaszko i p. Marii Blicharz. Podczas wydarzenia zaprezentowano również wystawę „Kobiety – opozycjonistki z regionu koszalińskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie” oraz „Kobiety w walce o niepodległość Polski” autorstwa Ligi Kobiet Polskich oraz Archiwum Akt Nowych.