-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Publikacja "Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861"

Aktualności

Prezentujemy nową publikację Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861

Opracowanie jest międzyarchiwalną i międzyzespołową pomocą naukową do akt gubernialnych deputacji szlacheckich i gubernialnych marszałków szlachty przechowywanych w archiwach państwowych w Białymstoku, Lublinie i Kielcach. Uwzględnia występujące między nimi powiązania merytoryczne, a także nawiązuje do wydanej staraniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2000 r. publikacji Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–18611 opracowanej dla akt genealogicznych przechowywanych w zasobie Oddziału II Archiwum Głównego Akt Dawnych. Oba opracowania obejmują całościowo zachowany materiał genealogiczny rozproszony w archiwach i spuściźnie aktowej różnych urzędów prowadzących w latach 1836–1861 weryfikację szlachty Królestwa Polskiego. Stanowią więc nie tylko uzupełnienie do herbarzy Adama Bonieckiego, kończącego się na literze M2 i Seweryna Uruskiego doprowadzonego do litery R3, ale są ponadto jedynym źródłem informacji dla rodzin nieobjętych herbarzami.

Cena: 20,30 zł

Sprzedaż publikacji prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.NAKŁAD WYCZERPANY

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

 

Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861 opracowanie: Elżbieta Sęczys, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2018, ss. 521, ISBN 978-83-65681-33-1

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl