-A
+A

Aktualności

W ramach programu pomocy instytucjom polonijnym przechowującym materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny p. Barbara Grzybek z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu przez dwa miesiące pracowała nad porządkowaniem zasobu Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej od prawie 30 lat gromadzi, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne oraz eksponaty muzealne dotyczące Polonii australijskiej oraz wydaje publikacje poświęcone historii polskiej emigracji w Australii.

Głównym przedmiotem prac archiwistki były archiwalia dotyczące Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii. W trakcie pobytu p. Barbara Grzybek z rozsypu o objętości 10 mb. utworzyła 386 j.a. Materiały zostały podzielone na grupy tematyczne i ułożone w teczkach, którym nadano tytuły i określono daty skrajne. Po uporządkowaniu dokumenty zostały zabezpieczone w pudłach archiwalnych, a ich ewidencja wprowadzona do pliku w wersji elektronicznej.