-A
+A

Aktualności

W dniach 13-14 czerwca br. odbywa się polsko-ukraińska konferencja archiwalna pt. Archiwa polskie i ukraińskie wobec wyzwań współczesności – podobieństwa i specyfika, zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Państwową Służbą Archiwalną Ukrainy w Kijowie

Uroczystego otwarcia obrad w dniu 13 czerwca br. dokonał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który podkreślił strategiczne partnerstwo i bliskie relacje łączące archiwa polskie i ukraińskie. W ceremonii otwarcia konferencji wziął udział ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrij Deszczycia, który również zwrócił się do zebranych ze słowami powitania oraz zaakcentował rolę międzynarodowej współpracy archiwalnej i otwartości w dzieleniu się wiedzą.


Konferencja archiwalna pt. Archiwa polskie i ukraińskie wobec wyzwań współczesności – podobieństwa i specyfika. Od lewej: ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrij Deszczycia, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, przewodnicząca Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w Kijowie Tetiana Baranowa.

W konferencji uczestniczy ponad 100 osób, w tym delegacja archiwów ukraińskich na czele z Przewodniczącą Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy z Kijowa, Panią Tetianą Baranową, przedstawiciele  polskich urzędów administracji centralnej (kancelarii Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji) oraz sieci archiwów państwowych i instytucji nauki i kultury współpracujących z NDAP.