-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Centralnej Komisji Metodycznej na lata 2019-2021

Aktualności

Dzisiaj w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się posiedzenie inaugurujące nową kadencję Centralnej Komisji Metodycznej na lata 2019-2021

Na spotkaniu nominacje członkom Komisji wręczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. W skład kadencji 2019-2021 weszli: przewodniczący Michał Knitter z Archiwum Państwowego w Szczecinie, zastępca przewodniczącego Magdalena Sadza z Archiwum Państwowego w Warszawie, dr Anna Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Elżbieta Czajka z Archiwum Państwowego w Łodzi, Sławomir Filipowicz z Archiwum Państwowego w Suwałkach, Krzysztof Kołodziejczyk z Archiwum Państwowego w Lublinie, Aleksander Kondrat z Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu, dr hab. Wiesława Kwiatkowska, Zbigniew Marek z Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie, dr Monika Płuciennik z Uniwersytetu Gdańskiego i Aleksandra Starczewska-Wojnar z Archiwum Państwowego w Opolu.


Inauguracyjne posiedzenie kadencji Centralnej Komisji Metodycznej na lata 2019-2021.

Naczelny Dyrektor wskazał również priorytety, przy których realizacji oczekuje zaangażowania członków Komisji. Są to: przygotowanie nowej ustawy archiwalnej, budowanie obrazu archiwów jako środowiska działającego zgodnie z jednolitymi standardami oraz współpracę ze środowiskami naukowymi. W trakcie pierwszego posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się także ze stanem prac nad aktami normatywnymi oraz założeniami strategii opracowania, która ma być częścią nowej strategii archiwów państwowych, o czym informowali Joanna Chojecka, zastępca NDAP i Maciej Zdunek, dyrektor Departamentu Archiwistyki. Na zakończenie wstępnie omówiono zagadnienia, które będą przedmiotem prac w trakcie kadencji.

Centralna Komisja Metodyczna to organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl