-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu

Aktualności

       12 marca 2010 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu odwiedził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Panu Ministrowi zaprezentowano najcenniejsze dokumenty przechowywane w Archiwum. Bogdan Zdrojewski zwiedził także magazyny archiwalne, w których zgromadzono zbiory kartograficzne i akta z okresu PRL. Obejrzał fotografie obrazujące skalę zniszczeń, jakich w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu dokonała pamiętna powódź „tysiąclecia” z roku 1997. Prace konserwatorskie, mające na celu ratowanie zalanych zbiorów, ciągle trwają. Bogdan Zdrojewski zapoznał się z ich rezultatami. W trakcie wizyty w pracowni reprograficznej Minister szczególnie interesował się procesem digitalizacji najcenniejszych dokumentów. Bogdan Zdrojewski zwiedził także wystawę „Chopin i jego muzyka na Dolnym Śląsku”, przygotowaną z okazji 200-lecia urodzin kompozytora. 

        Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Archiwum wrocławskim była znakomitą okazją do rozmowy o najważniejszych  problemach archiwów państwowych. Informację na ten temat przedstawił, obecny we Wrocławiu, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Sławomir Radoń. Bogdan Zdrojewski poinformował o podejmowanych przez niego działaniach zmierzających do uchwalenia przez Radę Ministrów wieloletniego programu rządowego modernizacji archiwów państwowych. Stwierdził także, że ma nadzieję na pozyskanie w latach 2014-2020 znacznych środków z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje, z których część byłaby przeznaczona dla archiwów państwowych. Z funduszy tych można by m.in. sfinansować budowę Archiwum Narodowego. Minister Zdrojewski zapoznał się także z informacją o działalności Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Dyrektor Archiwum Józef Drozd mówił m.in. o trudnej sytuacji lokalowej oddziału zamiejscowego w Lubaniu i perspektywach jego przeniesienia do Bolesławca. Minister Zdrojewski pozytywnie odniósł się do koncepcji powołania w Bolesławcu oddziału zamiejscowego Archiwum wrocławskiego. Istotnym problemem jest jednak brak środków w budżecie archiwów państwowych na sfinansowanie kosztów remontu, adaptacji i eksploatacji ewentualnej przyszłej siedziby oddziału w Bolesławcu.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl