Aktualności

Wernisaż wystawy i promocja albumu „Jerzy” – Ryszard Białous – dowódca Batalionu „Zośka” AK

30 LIPCA 2019
DrukujDrukuj - wersja mobilna

31 lipca br. odbędzie się wernisaż wystawy wraz z promocją albumu poświęconego postaci dowódcy Batalionu „Zośka” AK kpt. Ryszarda Białousa „Jerzego”. Na ekspozycji znajdą się m.in. archiwalia ze spuścizny przekazanej do Archiwum Akt Nowych


Ryszard Białous z żoną Krystyną, synem Jerzym oraz przyjaciółmi na jeziorze Quillén (lata pięćdziesiąte), AAN.

Zarówno wystawa, jak i publikacja prezentują przechowywane w Archiwum Akt Nowych materiały, a także wiele niepublikowanych dotąd dokumentów i zdjęć – ze spuścizny Ryszarda Białousa sprowadzonej z Argentyny oraz pamiątek przekazanych w ostatnim czasie przez rodzinę „Jerzego”.

W albumie, oprócz krótkiej biografii jego bohatera, zawarto mało znane teksty wspomnieniowe i historyczne Ryszarda Białousa, które ukazały się po wojnie w emigracyjnych periodykach we Francji, Wielkiej Brytanii i w Argentynie. Uzupełnia je wybór listów do najbliższych podkomendnych i współpracowników z Batalionu „Zośka” oraz do byłego dowódcy, Jana Mazurkiewicza „Radosława”. W zdecydowanej większości pochodzą one z archiwum Ryszarda Białousa oraz z archiwów innych żołnierzy batalionu przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.