-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • „Archeion” na liście punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Aktualności

Dzięki staraniom Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym „Archeion” znalazło się w ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą 70 punktów

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

„Archeion” jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Został utworzony w Warszawie w 1926 r. przez prof. Stanisława Ptaszyckiego.

W publikacji poruszane są zagadnienia z zakresu archiwistyki traktowanej zarówno jako dyscyplina, jak i działalność praktyczna. Każdy z artykułów zawiera streszczenia obcojęzyczne (angielskie, francuskie, rosyjskie). Periodyk publikowany jest równolegle w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (online). Numery w wersji online są dostępne w zakładce poświęconej czasopismu. 

Zachęcamy do lektury!

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl