-A
+A

Aktualności

W dniach 5-6 grudnia w Piotrkowie Trybunalskim odbywa się narada Dyrektorów Archiwów Państwowych. Podczas spotkania podsumowane zostaną działania prowadzone przez archiwa w 2019 r. – roku 100-lecia państwowej sieci archiwalnej.

Omówione zostaną również kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem archiwów państwowych oraz wskazane główne kierunki działań państwowej sieci archiwalnej na najbliższy rok.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl