-A
+A

Aktualności

Z dniem 3 lutego br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego Pani Malwinie Rozwadowskiej.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl