-A
+A

Aktualności

W środę w Archiwum Państwowym w Szczecinie odbyła się promocja drugiego wydania wspomnień mjr Danuty Szyksznian-Ossowskiej „Sarenki” pt. „Wilno – krew i łzy. Ponary”

Autorka wspomnień udziela wywiadu dziennikarzowi teleiwzji.
Autorka wspomnień zawartych w książce „Wilno – krew i łzy” mjr Danuta Szyksznian-Ossowska ps. „Sarenka”, fot. Dariusz Witulski/ AP Szczecin.

Książka, jak piszą we wstępie wydawcy, „dokumentuje terror i zbrodnie dokonane przez okupantów niemieckich i litewskich kolaborantów w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, a przede wszystkim w Ponarach. Zawiera wspomnienia świadków wydarzeń, ich rodzin oraz bogaty materiał ikonograficzny”. Masowe egzekucje w Ponarach były największą zbrodnią popełnioną w okresie okupacji niemieckiej na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W ich wyniku w latach 1941–1944 zamordowano około 100 tysięcy osób.

Współwydawcy książki za stołem konferencyjnym.
Od lewej współwydawcy książki: ppłk Łukasz Nocek ze Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera”, dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, Jolanta Szyłkowska, Prezes Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, fot. Dariusz Witulski/ AP Szczecin.

- W czasie wojny ocierałam się o śmierć, o zbrodnie, o bestialstwo, i to stało się siłą sprawczą zapamiętywania i spisywania zdarzeń niepublikowanych. Byłam pewna, że są godne utrwalenia. Odchodzenie świadków nasunęło myśl, że wkrótce nas nie będzie. Pozostaną tylko żółte kartki w archiwach śledczych czy sądowych, do których być może nikt nie zajrzy. Poczułam się zobowiązana, by ocalić od zapomnienia zdarzenia, utwory poetyckie nigdzie nie publikowane, obyczaje, a nade wszystko ludzi – ich postawy, cierpienia i działalność – wspomina w posłowiu autorka.

W trakcie spotkania promocyjnego Pani Danucie towarzyszyła rodzina, przyjaciele, pracownicy archiwum i zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Barbara Dominiczak, autorka zamieszczonych w książce wierszy, Zastępca Prezydenta Szczecina Krzysztof Soska, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza, Prezes Polskiego Radia Szczecin dr Artur Kubaj, Prezes ŚZŻ AK Okręg w Szczecinie Jolanta Szyłkowska.

Stosik książek "Wilno – krew i łzy. Ponary”
Publikacja „Wilno – krew i łzy. Ponary”, fot. Dariusz Witulski/ AP Szczecin.

Drugie, zmienione wydanie publikacji, dofinansowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., stanowi wspólne przedsięwzięcie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zarządu Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Książkę można zakupić jako cegiełkę, wspierając III Ferie dla Bohatera – Bazarek „Paczka dla Bohatera” (strona Bazarku w serwisie Facebook).


 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl