-A
+A

Aktualności

100. rocznicę powołania obchodzi w tym roku Archiwum Narodowe Estonii. Z tej okazji z wizytą w Tallinie w dniach 2-4 marca br. przebywali Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i jego zastępca Joanna Chojecka

Grupowe zdjęcie z Archiwum w Tartu
Od lewej: Zastępca Dyrektora Naczelnego Archiwum Narodowego Estonii Toivo Jullinen, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Joanna Chojecka, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk, Dyrektor Naczelny Archiwum Narodowego Estonii Priit Pirsko, Archiwum Narodowe w Tartu.

Program pobytu obejmował udział w uroczystościach jubileuszowych w Tallinie oraz wyjazd do Tartu, gdzie polska delegacja wraz z innymi gośćmi z zagranicy zapoznała się z otwartą w 2017 r. nową siedzibą Archiwum Narodowego, jego zasobem i metodami pracy.

W Tartu polscy przedstawiciele spotkali się z dyrektorem naczelnym Archiwum Narodowego Estonii, Priitem Pirsko oraz delegacją polskiej Ambasady. Rozmowy dotyczyły dotychczasowych rezultatów polsko-estońskiej współpracy archiwalnej, w tym digitalizacji poloników oraz perspektyw jej rozwoju w najbliższych latach.

Zdjęcie grupowe.
Od lewej: Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Joanna Chojecka, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk, Burmistrz Tartu Urmas Klaas, Archiwum Narodowe w Tartu.

Zwiedzanie Archiwum Narodowego w Tartu.
Zwiedzanie Archiwum Narodowego w Tartu.

Dokumenty wystawione na stoliku.
Dokumenty dotyczące Polski w zasobie Archiwum Narodowego w Tartu.

Obie służby archiwalne łączy porozumienie bilateralne podpisane w 2012 r. W oparciu o nie w latach 2013-2014 zrealizowano program skanowania i udostępnienia online akt personalnych polskich studentów z Uniwersytetu w Dorpacie, studiujących na tej uczelni w latach 1802-1918. Są one obecnie dostępne na stronie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl