-A
+A

Aktualności

W ramach akcji #zostańwdomu przygotowaliśmy zestawienie wybranych dostępnych online publikacji archiwów państwowych. Zachęcamy do oddania się lekturze w domowym zaciszu.

Rodzice z dziećmi czytają książkę.

Rodzice czytają książkę z dziećmi. W tle widoczny telewizor Granit 101 i regał z książkami, 2 marca 1973, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zespół: Archiwum Grażyny Rutowskiej, sygn. 40-D-57-2

Wiele wydanych w ostatnich latach książek można odnaleźć i pobrać na naszej stronie w zakładce publikacje NDAP oraz w zakładce e-publikacje

Są to między innymi:

 • “The Polish Museum of America Archives Collections”, Warsaw-Chicago 2019,
 • „Warszawa przedstyczniowa. Przebudzenie: „rewolucja moralna”, Warszawa 2018,
 • „Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861”, Warszawa 2018
 • Pamiętniki z serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”,
 • „Ignacy Daszyński”, Warszawa 2018
 • „Wspomnienia powstańca styczniowego”, Henryk Bukowski, Warszawa 2018
 • „Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920”, Warszawa 2016.

I wiele innych.

W zakładce Archeion dostępne są również mobilne wersje tego archiwalnego czasopisma naukowego. 

Ponadto każde Archiwum Państwowe, które prowadzi działalność wydawniczą zamieszcza w sieci informacje o swoich książkach wraz z ich wersjami moblilnymi. Poniżej prezentujemy ich wybór oraz linki do stron z publikacjami.

 

Archiwum Główne Akt Dawnych

Ze strony głównej, zakładka: Nauka > Nowości wydawnicze: http://agad.gov.pl/?page_id=884

Publikacje dostępne on-line:

 • „CONSTITUTION OF 3 MAY 1791” English translation from 1791 by Franciszek Bukaty
 • „Konstytucja 3 maja 1791. Na podstawie tekstu Ustawy Rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie”
 • „Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27–28 października 2016 r.”
 • "Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych / The Relations of the Polish-Lithuanian Commonwealth with Safavid Iran and the Catholicosate of Etchmiadzin in the light of archivaldocuments"
 • „Jerzy Gaul, Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu”, t. 2: Ogólne Archiwum Administracji. Archiwum Domu, Dworu i Państwa.
 • „Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej”

 

Archiwum Akt Nowych

 
 

Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 

Archiwum Państwowe w Częstochowie

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku

 

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

 

Archiwum Państwowe w Kaliszu

 

Archiwum Państwowe w Katowicach

 

Archiwum Państwowe w Kielcach

 

Archiwum Państwowe w Koszalinie

 

Archiwum Narodowe w Krakowie

 

Archiwum Państwowe w Lesznie

 

Archiwum Państwowe w Lublinie

 

Archiwum Państwowe w Łodzi

 

Archiwum Państwowe w Olsztynie

 

Archiwum Państwowe w Opolu

 

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

 

Archiwum Państwowe w Płocku

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 
 

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

 

Archiwum Państwowe w Siedlcach

 

Archiwum Państwowe w Suwałkach

 

Archiwum Państwowe w Szczecinie

 

Archiwum Państwowe w Warszawie

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

 

Archiwum Państwowe w Zamościu

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl